Érzékelés-észlelés

 


Érzékelés-észlelés:

Az írás-olvasás tanulásához elengedhetetlen a jól működő látás és hallás. Ennek megállapításához pedig alapos diagnosztikára van szükség. Ha ugyanis a látás-hallás területén van eltérés, és nem idegrendszeri éretlenség a probléma oka, a terápia is orvosi jellegű kell hogy legyen.
A látásélesség csak egy faktora a szemvizsgálatnak. Fontos még a centrális és a perifériális látás, a szemek együttmozgása, a fókuszálás.
Az alapos hallásvizsgálat is rendkívül fontos. Lényeges tünet, mégis sokszor elsiklanak fölötte, ha a gyereknek be van dugulva az orra, köszörüli a torkát, pedig nem náthás, nem beteg. A váladék nem mindig látható, viszont halláscsökkenést okozhat.
Ha minden vizsgálat negatív, az idegrendszer éretlenségéről van szó. Megfelelő fejlesztéssel, gyakorlással jó eséllyel kezdheti meg iskolai tanulmányait a gyermek.

Néhány részképesség, melyeknek fejlettsége igen fontos az iskolaérettség szempontjából:

Hallási (auditív) megkülönböztetés:
Hatéves kor körül alakul ki az egyes hangok elkülönítésének képessége, az időtartam megkülönböztetésének képessége. Hiányossága esetén gyenge helyesírás alakulhat ki.

Alak-, forma-, szín- és nagyságállandóság (konstanciák):
Fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kis-, és nagybetűket, nem tud nyomtatott szövegről írottra másolni, és betűfelismerési nehézségei is lehetnek.

Alak-háttér megkülönböztetés:
Fontos, hogy a gyermek ki tudja választani a számára fontos információt, el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől.

Gestalt-látás:
Az olvasástanuláshoz szükséges képesség. Ezen múlik, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként, a betűsort szóként értelmezni.

Azonosság/különbözőség felismerése:
Betűfelismeréshez szükséges képességek. Fejlett megkülönböztető képesség nélkül nehéz az írás-olvasás tanulása.

Analizáló-szintetizáló képesség:
Előfeltétele az összeolvasás és az írás megtanulásának. Képes-e a gyermek hangokra bontani, illetve a hangokból összerakni a szót.

Átfordítási képesség:
Az a képesség, amikor az egyik érzékelési területen szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Az a folyamat, amikor a leírt, látott, hallott, tapintott ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy egy jelsorral: az írással. Átfordítás az is, ha elmondjuk, mit látunk, hallunk, tapintunk.


Néhány játékötlet otthonra, amely kifejezetten ezeket a képességeket fejleszti:

 • Tárgyak rendezése tulajdonságuk szerint (pl. Keress gömbölyű, vagy zöld, vagy érdes stb. dolgokat!
 • Mi változott? - amíg a gyerek elfordul, az elé tett képecskék közül elveszünk egyet, vagy felcserélünk kettőt.
 • Megkezdett rajzok kiegészítése egésszé: formák, számok, képek
 • Sorminta készítése: sor folytatása szabályfelismeréssel
 • Hangutánzós játékok
 • Beszéd csak magánhangzókkal - Találd ki, mit mondok!
 • Mit visz a hajó? - szavak hangoztatása hangokra bontva
 • Mit vihetek a lakatlan szigetre? - azonos hanggal kezdődő szavak gyűjtése
 • Ritmus visszatapsolása
 • Mit rajzolok a hátadra?
 • Szemforgató - szemmel követünk tárgyakat, a fej mozdítása nélkül
 • Szembekötős játékok
 • Mi van a dobozban? - lehet tapintás, illetve a doboz megzörgetésével hallás utáni játék is
 • Mondókázás váltakozva mély-magas hangon, nyújtózkodással, guggolással kísérve
 • Gyöngyfűzés bekötött szemmel, különböző nagyságú gyöngyökkel
 • Puzzle

Kellemes időtöltést, vidám együttjátszást kívánunk!